Duden Undang-Undang Ejaan, Bermakna, Definisi, Sinonim, Asal