Rompakan - maklumat dan nasihat undang-undang

Pemangsa pembuangan (pemindahan Kepemilikan) asing alih obyek dengan cara kekerasan terhadap Seseorang atau ancaman bahaya yang ada untuk kehidupan dan anggota tubuh dengan niat hal zuzueignen atau pihak ketiga adalah menyalahi undang-undang di bawah jerman jenayah undang-undang. jerman jenayah kodIa adalah pencurian di bawah permohonan yang layak paksaan dengan cara, jadi orang-orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman bahaya untuk kehidupan dan hidup. Permohonan layak paksaan dengan cara bermaksud tidak hanya terkumpul Kewujudan anti-ciri-ciri kecurian, tetapi juga Persatuan mereka dengan cara akhir link di imej pesalah. Rompakan itu adalah minimum ancaman satu tahun penjara bertemu satu jenayah Pesalah yang melakukan perbuatan itu, disebut sebagai seorang perompak. Perampokan juga akan dihukum dengan hukuman minimal hukuman penjara daripada lima tahun.